Tér, ahol akarsz dolgozni

A mood terv (Forrás: Friendly™)
A mood terv (Forrás: Friendly™)
A mood terv (Forrás: Friendly™)
A mood terv (Forrás: Friendly™)
Open office munkatér (Forrás: Friendly™)
Filmproduciós részleg (Forrás: Friendly™)
Ebédlő (Forrás: Friendly™)
Joci irodája (Forrás: Friendly)
Brainstorming szoba (Forrás: Friendly™)
Tárgyaló (Forrás: Friendly™)
Friendly™ • Irodadekor 2021 — Case Study Video

--

--

A Friendly™ egy kreatív ügynökség, amelynek jövőképe a digitális média iránti elkötelezettségből és a feltörekvő technológiák iránti szenvedélyből születik.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Friendly™

Friendly™

4 Followers

A Friendly™ egy kreatív ügynökség, amelynek jövőképe a digitális média iránti elkötelezettségből és a feltörekvő technológiák iránti szenvedélyből születik.