„Muti a könyvespolcod!” — rendhagyó könyvajánló az önkéntes karanténból

fotó: Shutterstock
fotó: 11Freunde
fotó: Shutterstock
fotó: Shutterstock
fotó: Shutterstock
Részlet az 1968-as Egri Csillagok című filmből. Rendezte: Várkonyi Zoltán

--

--

A Friendly™ egy kreatív ügynökség, amelynek jövőképe a digitális média iránti elkötelezettségből és a feltörekvő technológiák iránti szenvedélyből születik.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Friendly™

Friendly™

A Friendly™ egy kreatív ügynökség, amelynek jövőképe a digitális média iránti elkötelezettségből és a feltörekvő technológiák iránti szenvedélyből születik.