Minimalizmus a hatékony munkavégzésért

Ezért nálam esszenciális minden zavaró körülményt kiiktatni ahhoz, hogy fókuszált és hatékony tudjak lenni abban, amiben épp benne vagyok.

Ezzel egyébként — ha nem is ilyen mértékben — de valószínűleg nem vagyok egyedül, és mindenkinek megvan a maga tuti receptje, hogy hogyan terelje a gondolatait a megfelelő mederbe, hogy eredményes és produktív tudjon maradni. Nem mellesleg tanulmányok bizonyítják, hogy a multitasking — Facebook feed tekergetése munka közben, két retroshock videó és egy autóteszt között — az agyat nagy mértékben leterheli, és mérhető IQ csökkenést okoz a koncentrált állapothoz képest.

A tiszta asztal (Fotó: Milics Róbert / Friendly™)
A tálcán: a fájlböngésző és a Chrome (Fotó: Milics Róbert / Friendly™)
Nein kezdőlap! (Fotó: Milics Róbert / Friendly™)
Rend kint és rend bent (Fotó: Milics Róbert / Friendly™)
Az okosórám jelzése, hogy jött egy értesítés (Fotó: Milics Róbert / Friendly™)
„Minimal launcher” (Fotó: Milics Róbert / Friendly™)
Full hangerőn
A bűvös track

--

--

A Friendly™ egy kreatív ügynökség, amelynek jövőképe a digitális média iránti elkötelezettségből és a feltörekvő technológiák iránti szenvedélyből születik.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Friendly™

Friendly™

A Friendly™ egy kreatív ügynökség, amelynek jövőképe a digitális média iránti elkötelezettségből és a feltörekvő technológiák iránti szenvedélyből születik.