Fitnesz otthon, Friendly™ módra — avagy #hogyannyomtukmi

Zabsütiiiiii… (Forrás: Tenor)
Tegyél valamit a bepunnyadás ellen! (Forrás: Tenor)
Forrás: Google
10 000 swing 1 hónap alatt kihívás mehet?! (Forrás: Google)
Ez a kecske elég ügyes! (Forrás: Giphy)

--

--

A Friendly™ egy kreatív ügynökség, amelynek jövőképe a digitális média iránti elkötelezettségből és a feltörekvő technológiák iránti szenvedélyből születik.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Friendly™

Friendly™

A Friendly™ egy kreatív ügynökség, amelynek jövőképe a digitális média iránti elkötelezettségből és a feltörekvő technológiák iránti szenvedélyből születik.