Case study: Így építettük fel az Ytong legújabb kampányát

Forrás: Ytong
Becsei Áron (Fotó: Jenei József Tamás / Friendly™)
Mészáros Gábor (Fotó: Jenei József Tamás / Friendly™)
Ytong — Megalkuvás nélkül • Reklámfilm (Becsei Áron, órakészítő)
Ytong — Megalkuvás nélkül • Reklámfilm (Mészáros Gábor, chocoMe)
Ytong — Megalkuvás nélkül • Óriásplakát (Becsei Áron, órakészítő)
Ytong — Megalkuvás nélkül • Óriásplakát (Mészáros Gábor, chocoMe)

--

--

A Friendly™ egy kreatív ügynökség, amelynek jövőképe a digitális média iránti elkötelezettségből és a feltörekvő technológiák iránti szenvedélyből születik.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Friendly™

Friendly™

A Friendly™ egy kreatív ügynökség, amelynek jövőképe a digitális média iránti elkötelezettségből és a feltörekvő technológiák iránti szenvedélyből születik.