A McDonald’s-os hamburger esete

Forrás: Giphy

Bontott csirke eladó

A híres nyers csirke (Forrás: Google)

Étel és ital styling

Töltött paprika (Forrás: Shutterstock)
Habos kakaó, tejszínhabnak álcázott borotvahabbal (Forrás: Google)
Unicum Riserva műjégre töltve (Fotó: Friendly™)
Uborkás Kalinka koktél zúzott műjéggel (Fotó: Friendly™)
Unicum Szilva Corretto a titkos sörhabbal (Fotó: Friendly™)
Fagyi vagy nem fagyi?! (Forrás: Google)
Delacroix: A Szabadság vezeti a népet (Forrás: Google)
Anna and the Barbies: Gyáva forradalmár (Forrás: Google)

--

--

A Friendly™ egy kreatív ügynökség, amelynek jövőképe a digitális média iránti elkötelezettségből és a feltörekvő technológiák iránti szenvedélyből születik.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Friendly™

Friendly™

A Friendly™ egy kreatív ügynökség, amelynek jövőképe a digitális média iránti elkötelezettségből és a feltörekvő technológiák iránti szenvedélyből születik.